top of page

A solicitudes deberán presentarse ante o Rexistro Electrónico Xeneral da Deputación de Ourense.   

Para a presentación da solicitude deberá utilizarse o formulario normalizado ó que poden acceder dende o seguinte enlace:

-SOLICITUDE-

FSE_JPG_2.jpg
bottom of page