A solicitudes deberán presentarse ante o Rexistro Electrónico Xeneral da Deputación de Ourense.   

Para a presentación da solicitude deberá utilizarse o formulario normalizado ó que poden acceder dende o seguinte enlace:

-SOLICITUDE-

Deputación de Ourense

Área de Benestar

Rúa do Progreso 32500

988317762