top of page

Concellos elixibles.

 

Para que unha empresa sexa subvencionable a través do Proxecto EmprendOu terá que darse de alta nun “municipio elixible”.

Constitúen o ámbito de actuación do proxecto en calidade de municipio elixibles os concellos da provincia de Ourense que cumpran cos seguintes requisitos:

Consulta a relación de concellos 
Contract
Molinos de viento en campo verde
Vista aérea de la carretera curva
Flores en un balcón
mapa-retodemográfico.jpg
NON PERTENCER A UNHA "ÁREA URBANA".
 

 Os concellos pertencentes ó ámbito de actuación non poden formar parte dunha “gran área urbana”, das delimitadas no Atlas Estatístico das Áreas Urbanas de España do Ministerio de Fomento.

CONCELLOS  DE MENOS DE 5.000 HABITANTANTES.
Formarán parte do ámbito de actuación do proxecto os concellos  que teñan unha poboación inferior o igual a 5.000 habitantes. 
CONCELLOS CON POBOACIÓN ENTRE 5.000 E 10.000 HABITANTANTES, SALDO NEGATIVO.
Formarán parte do ámbito de actuación do Proxecto os concellos  cunha poboación comprendida entre os 5.001 e os 10.000 habitantes sempre que presenten un saldo demográfico negativo na última década,  entenderase por saldo demográfico negativo, que a poboación oficial no ano  2019 sexa inferior á  que tiña  dez anos antes.
bottom of page